Hele rekrutteringsprocessen fra tiltrækning til ansættelse 

Skal du ansætte en videnstung specialist eller leder, og ønsker du en grundig og effektiv proces, som varetages af professionelle med sammenlagt mere end 30 års erfaring. Så er Bloch & Buus den helt rigtige partner. Vi står gerne for hele rekrutteringsprocessen, fra search til sidste interview som jeres samarbejdspartner og in-house rådgiver.

Vi tilbyder også en traditionel search løsning. Det indebærer, at vi identificerer kvalificerede kandidater, som inviteres til at indgå i en proces hos os. Efter endt proces udvælges kandidater, som vi vurderer matcher jobprofilen. Disse præsenteres og indgår herefter i jeres egen rekrutteringsproces – med os på sidelinjen.

Uanset dit valg af rekrutteringsløsning, tror vi i Bloch & Buus altid på kvalitet fremfor kvantitet, når vi driver en rekrutteringsproces. Fra vores tid som in-house HR rekrutteringspartnere har vi ofte arbejdet med store kandidatvolumer. Vi har derfor stor fokus på effektivitet og præcision, så vi skaber værdi for dig som ansættende leder ved at tilsikre, at tiden bliver brugt på at møde de rette kandidater – fremfor at “samtale dig ihjel”.  

Med præcision bringer Bloch & Buus dig sikkert og hurtigt frem til den rette kandidat. 


Processen

Bloch & Buus gennemfører som altid minimum 2 interviews med kandidaterne, hvor vi kvalificerer faglige- og personlige kompetencer samt interesser og motivation.

Hos Bloch & Buus lægger vi meget stor vægt på at skabe gensidig tillid til vores kunder. Denne tillid tager vi gerne ansvar for at skabe via vores dialog og en præcis forventningsafstemning inden et rekrutteringsforløb igangsættes. Vi ønsker at blive betragtet som en partner og rådgiver. Den position har vi tænkt os at gøre os fortjent til igennem fælles succesoplevelser.

Hvis du ønsker inspiration til at optimere din virksomheds rekrutteringsproces, så læs vores blog her.

En standard proces vil indeholde følgende milepæle:


Test og cases

Sammen med dig aftaler vi det rigtige mix af test og cases som skal anvendes i rekrutteringsprocessen for at sikre, at vi får klarlagt et præcist billede af kandidaterne.

Bloch & Buus er certificeret i en række internationalt anerkendte testværktøjer. Vi tilbyder personlighedstest og IQ test, som både måler bredt på kognitive færdigheder, men også test som kan måle specifikt på én færdighed. Til rekruttering af IT-udviklere anbefaler vi at anvende en IT-udvikler-færdighedstest, for at I bedst muligt kan vurdere deres kompetencer.

Bloch & Buus tilbyder en bred vifte af cases, som vi sammensætter så de passer ind til jobbet hos jer. Cases hjælper dig med at kunne vurdere kandidaten i et tilnærmelsesvis “real life scenario”.


Typer af test

  • OPQ 32 – Personlighedstest
  • G+ verify test – IQ test, bred kognitiv
  • Induktiv verify test – IQ test, induktiv færdighed
  • Deduktiv verify test – IQ test, deduktiv færdighed
  • Numerisk verify test – IQ test, nummerisk færdighed
  • Verbal verify test – IQ test, verbal færdighed
  • Testdome – IT udvikler færdigheder